Sida 2 av 2

Väsbystrands Samfällighet

nytt år, nya jobb.

Vi kommer att ha årsmöte den 1 juni detta år,

Ni som vill lämna en motion inför årsmötet, bör göra det innan den 30 april, för behandling.

Årsavgiften ska betalas senast den 31 augusti.

Postgiro 821317-5

Bankgiro 666-9394

Glöm inte adressändring och e-postadresser.

mail adress styrelsen@vasbystrand.se

Väsbystrands Samfällighetsförening


Nytt år har kommit

Årsmötet är bokat till den 1 Juni 2019

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast

den 30 April, för att kunna behandlas .

Medlemsavgiften ska vara betald senast den

31 Augusti på pg 821317-5 bg 669-9394.

Mailadresser kan ni anmäla på styrelsen@vasbystrand.se

Nyare inlägg »