Styrelsen 2021-2022

Ordförande – Solveig Björkman,  Jockemsvägen 10

Sekreterare – Anders Eiserhall,  Björkstigen 1

IT Ansvarig- Anders Gare´n Midsommarstigen

Kassör – Vakant/ Christina Gruvedal, adjungerad resurs

Sommarvägar – Ingvar Blomqvist, Jockemsvägen 20

Vintervägar – Anders Svensson, Väsbystrandsvägen 68

Suppleant – Monica Westerberg, Ösbynäsvägen 6
Suppleant – Bertil Forsberg, Väsbystrandsvägen  30

Suppleant – Christina Gruvedal, Väsbystrandsvägen 18