Nytt år 2023

Vi ser fram emot ett nytt och bättre år, del för att vi har mailadresser

till nästan alla i vårt område, p.g.a. att vi köpt in ett nytt program som

heter Vägfas! Vi kommer under året också att starta deras hemsida som

gör det möjligt att kommunicera med oss, på ett enkelt att lättare sätt.

Vi kommer att ha styrelsemöte den 28/1 -2023 och därefter kommer vi

att bestämma  årsmötes datum , som kommer att äga rum i juni och som vi

hoppas på Hembygdsgården.

Tillstånden för våra vägar, är i dagsläget gott, trots att vi har haft ett antal

vattenläckor som gjort att vi fått gräva och dika på ett antal ställen.

Styrelsen

mvh Styrelsen