Vi har ett nytt år att se fram emot, det känns mycket bättre

än föregående år. Vi har dels nästan fyllt på med mailadresser

på alla som bor i vårt anläggningsområde.

Vi har också köpt in ett nytt program som heter Vägfas som ska

hjälpa oss att nå alla lite bättre och snabbare.

Vi kommer att ha ett årsmöte som vi planerar att ha den 11 juni

och denna gång ska vi ha mötet på Hembygdsgården, väl mött där.

mvh Styrelsen