Vi hade planer på att genomföra årsmötet som

vanligt, men ser i dagsläget att det är omöjligt

att genomföra.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och viktigast

av allt att vi är rädda om varandra.

Styrelsen planerar för aktiviteter längre fram och hoppas

att det inte ska dröja alltför länge.

Informationen kommer att ges på vår hemsida och

vid senare tillfälle kommer inbjudan att skickas ut.

med vänlig hälsning

Styrelsen