Efter diskussioner på årsmötet och efter samråd med trafikverket

har styrelsen beslutat att i början på Väsbystrandsvägen sätta upp

ett vägmärke med begränsad bruttovikt på12 ton ( undantaget sopbilar).

Under sommar månaderna och vid tjäle, då vägen befaras vara hård,

kommer skylten att täckas.

Bakgrunden är att under senare år har alltmer tung trafik gjort stor

skada på vägkroppen och för att förhindra detta måste vi begränsa

tung trafik under känsliga perioder

Styrelsen