nytt år igen och detta år har vi valt

att lägga årsmötet den 1 juni 2019.

Motioner skall vara inkomna senast den 30 april

för att kunna hanteras.

Årsavgiften skall betalas senas den 31 augusti 2019

mail skickas till styrelsen@vasbystrand.se