nytt år, nya jobb.

Vi kommer att ha årsmöte den 1 juni detta år,

Ni som vill lämna en motion inför årsmötet, bör göra det innan den 30 april, för behandling.

Årsavgiften ska betalas senast den 31 augusti.

Postgiro 821317-5

Bankgiro 666-9394

Glöm inte adressändring och e-postadresser.

mail adress styrelsen@vasbystrand.se