Nytt år har kommit

Årsmötet är bokat till den 1 Juni 2019

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast

den 30 April, för att kunna behandlas .

Medlemsavgiften ska vara betald senast den

31 Augusti på pg 821317-5 bg 669-9394.

Mailadresser kan ni anmäla på styrelsen@vasbystrand.se