Kategori: Årsmötesprotokoll 2019 ej redigerat (Sida 1 av 2)

Årsmöte 2020

Vi hade planer på att genomföra årsmötet som

vanligt, men ser i dagsläget att det är omöjligt

att genomföra.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och viktigast

av allt att vi är rädda om varandra.

Styrelsen planerar för aktiviteter längre fram och hoppas

att det inte ska dröja alltför länge.

Informationen kommer att ges på vår hemsida och

vid senare tillfälle kommer inbjudan att skickas ut.

med vänlig hälsning

Styrelsen

årsmötet 2020

Kära medlemmar.

med tanke på den påkomna pandemin

kommer vi att skjuta på årsmötet , tills det

känns säkert att genomföra detta igen, senare

i år.

Vi följer myndigheternas rekommendationer

och viktigast av allt är att vi nu är aktsamma om

varandra.

Informationen kommer att finnas på vår hemsida och

när det blir aktuellt med möte kommer vi att skicka ut

information till er.

Styrelsen genom ordföranden.

Väsbystrands samfällighetsförening

Efter diskussioner på årsmötet och efter samråd med trafikverket

har styrelsen beslutat att i början på Väsbystrandsvägen sätta upp

ett vägmärke med begränsad bruttovikt på12 ton ( undantaget sopbilar).

Under sommar månaderna och vid tjäle, då vägen befaras vara hård,

kommer skylten att täckas.

Bakgrunden är att under senare år har alltmer tung trafik gjort stor

skada på vägkroppen och för att förhindra detta måste vi begränsa

tung trafik under känsliga perioder

Styrelsen

Väsbystrands samfällighetsförening.

Efter diskussioner på årsmötet och i samråd med trafikverket

har styrelsen beslutat att i början på Väsbystrandsvägen

sätta upp ett vägmärke med begränsad bruttovikt på 12 ton,

vilket innebär att under regnperioder höst/vinter och tjällossning

är högsta bruttovikt 12 ton (undantaget sopbilar).

under sommarmånaderna och vid tjäle då vägen är hård kommer

skylten att täckas.

Bakgrunden är att vägen under senare år har allmer tung trafik

som gjort stor skada på vägen.

Styrelsen.

Väsbystrands samfällighet

efter diskussioner på årsmötet och i samråd med

Trafikverket har styrelsen beslutat att sätta upp ett

vägmärke med begränsad bruttovikt på 12 ton,

vilket innebär att under ex. regnperioder höst/vinter

och tjällossning är högsta tillåtna bruttovikt 12 ton

( undantaget sopbilar). Under sommarmånaderna och vid

tjäle då vägen befaras vara hård kommer skylten att övertäckas.

Bakgrunden är att under flera år har alltmer tung trafik skadat vägen

Med vänlig hälsning styrelsen .

Väsbystrands samfällighetsförening

hej!

vi håller på att uppdatera medlemsmatrikeln och

är i stort behov av att veta allas mailadresser.

skriv gärna till styrelsen@vasbystrand.se.

vi jobbar kontinuerligt för att förbättra våra vägar

och försöker att kolla alla lastbilar som kör i vårt område

att anmäla innan de kör och kontrollera efter.

styrelsen i Väsbystrands sff.

Väsbystrands Samfällighet

nytt år, nya jobb.

Vi kommer att ha årsmöte den 1 juni detta år,

Ni som vill lämna en motion inför årsmötet, bör göra det innan den 30 april, för behandling.

Årsavgiften ska betalas senast den 31 augusti.

Postgiro 821317-5

Bankgiro 666-9394

Glöm inte adressändring och e-postadresser.

mail adress styrelsen@vasbystrand.se

Väsbystrands Samfällighetsförening


Nytt år har kommit

Årsmötet är bokat till den 1 Juni 2019

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast

den 30 April, för att kunna behandlas .

Medlemsavgiften ska vara betald senast den

31 Augusti på pg 821317-5 bg 669-9394.

Mailadresser kan ni anmäla på styrelsen@vasbystrand.se

« Äldre inlägg