Årsmötet 2021.

Vi har i samråd inom styrelsen beslutat att genomföra årsmötet

den 14 augusti 2021 klockan 11.00.

vi bedömer att då ska alla som vill delta i mötet vara

färdigvaccinerade.

Vi ska enligt våra stadgar genomföra årsmötet innan juni

månads utgång, men har fått dispens p.g.a. pandemin.

vi avser att ha årsmötet på Församlingshemmet och om det inte

går, kommer vi att ha årsmötet utomhus.

med vänlig hälsning Styrelsen i Väsbystrands samfällighet.

Styrelsen