Årsmötet 2020.

Vi har i samråd inom styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet

p.g.a. pågående pandemin och att visa omsorg om våra medlemmar.

Mötet skulle ha ägt rum i början av juni och vi kan inte ha något möte

inför årsmötet .

Vi följer myndigheternas rekommendationer och viktigast av allt

är nu att vi är aktsamma om varandra.

Styrelsen planerar för aktiviteter längre fram och hoppas att

det inte ska dröja alltför länge.

Information om detta kommer att läggas ut på vår hemsida

och när tillfälle ges till Årsmöte kommer vi att

kalla alla via brev.

Nya regler p.g.a. Pandemin är under behandling, för alla som

ska ha årsmöte och det ser ut att kunna flyttas till i höst.

Vi avvaktar vidare instruktioner.

med vänliga hälsningar

Styrelsen.

Styrelsen