Efter diskussioner på årsmötet och efter samråd med trafikverket

har styrelsen beslutat att i början på Väsbystrandsvägen sätta upp

ett vägmärke med begränsad bruttovikt på 12 ton ( undantaget sopbilar), vilket innebär att under ex regnperioder höst/vinter och

tjällossning är högsta tillåtna bruttovikt 12 ton.

Under sommarmånaderna och vid tjäle då vägen befaras vara hård

kommer skylten att täckas.

Bakgrunden är att under senare år har alltmer tung trafik gjort

stor skada på vägkroppen, för att förhindra detta var vi tvungna att

begränsa tung trafik, under känsliga perioder.

Styrelsen