Nu är det dags igen!

Årsavgiften för 2019-2020 är 1000kr. Betalningsdag 2019-08-31. Plusgiro 821317-5 eller Bankgiro 666-9394

Motioner ska, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast sista april aktuellt år

Glöm inte adressändringar etc. Lämna gärna era kontaktuppgifter såsom telefon nummer och E-postadresser

Kontakta styrelsen på adress styrelsen@vasbystrand.se