Årsmötet 2021.

Vi har i samråd inom styrelsen beslutat att ej genomföra årsmötet

det kommer att äga rum den 12 juni 2021 klockan 11.00.

vi kommer att skicka ut fullmakter till alla , så att ni kan rösta.

vi kommer att genomföra mötet bara med styrelsen närvarande.

Tanken är att genomföra mötet utomhus.

vi inser att det ej är genomförbart.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och viktigast av allt

är nu att vi är aktsamma om varandra

Information om detta kommer att läggas ut på vår hemsida

och när tillfälle ges till Årsmöte kommer vi att

kalla alla via mail eller brev.

Vi avvaktar vidare instruktioner.

med vänliga hälsningar

Styrelsen.

Styrelsen